Huishoudelijk reglement

Voor de goede gang van zaken…

*We werken in kleine groepjes van 4 tot 6 honden. Zo kunnen we jou de beste begeleiding geven die jullie verdienen.

*De lessen zijn op woensdag avond en mits in het weekend.

*In de wintermaanden zijn de lessen indoor, in de zomermaanden zijn deze outdoor.

*Elk lespakket start met een theorieles die elke geleider volgt en waarop de werkwijze en lessen wordt uitgelegd. Deze theorieles is zonder hond.

*Het dragen van sliplijnen, slipkettingen past niet in onze filosofie en werkwijze. Als trainingsmateriaal verkiezen we een tuig en lijn (1,80m) . Deze kan je huren bij ons op de hondenschool.

*Indien jouw hond tijdens de lessen probleemgedrag gaat vertonen, kunnen we jou de raad geven de les te verlaten en gaan we samen zoeken naar de beste oplossing.

*Onze hondenschool werkt erg op het welzijn van dieren, ongepast gedrag van geleiders tov de dieren wordt niet getolereerd. U wordt hierover aangesproken.